Avtoreferatlar İnnovatsiyalar Turizm Tilşınaslıq

Ганієва Е.С. Кримськотатарська лінгвістична термінологія: історія та сучасний стан

Дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.13 мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки і Австралії. – Інститут мовознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2008.

У роботі аналізуються підходи до таких ключових понять дослідження, як терміносистема та термінологія, статус метамови, її онтологічні ознаки, відношення метамови і лінгвістичної термінології, формулюються робочі визначення понять «термін», «термінологія», «терміносистема», «номенклатура» та ін.

У дисертації описані динамічні процеси у лінгвістичній терміносистемі кримськотатарської мови, а також окреслене коло джерел, які можуть бути корисними при діахронічному дослідженні цієї проблеми. Подано періодизацію формування лінгвістичної термінології у кримськотатарській мові, яка корелює з етапами життя кримськотатарського народу, а також із періодами розвитку лінгвістичної термінології в інших тюркських мовах.

У дослідженні проведено аналіз лінгвістичної термінології кримськотатарської мови, що дозволяє встановити її системний статус. Виявлені та всебічно охарактеризовані різноманітні системні відношення: парадигматичні (синонімія, антонімія, гіперо-гіпонімія, омонімія, полісемія, партитивні зв’язки; генетичні пласти, структурно-граматичні типи термінів, частиномовні розряди, термінологічні блоки) та епідигматичні (дериваційні відношення, які формують термінологічні гнізда).

avtoref_ganiyeva

 

Об авторе

Таир Керимов

Таир Керимов

Оставить комментарий