Детская литература Литературоведение Образование и педагогика

Абибулла Одабаш. Япракълар сарарды

Бир чокъ балалар балабан бир терекнинъ астында «Беш таш»[1] ойнай эдилер. Бирден бирге бир ель  чыкъты. Терекнинъ путакъларыны /пытакъларыны/ саллады, бир-бирине токъуштырды. Балалар оюнларыны ташлап тёпеге къарадылар[2] Хавада сары, къырмызы япракълар уча, ойнаша эди. Бу балаларнынъ чокъ хошуна кетти. Япракъларнынъ артындан чапышты, бир къач данесини туттулар. Къурт-Бекир  бунлардан бирисини алды, джебине къойды. Акъшам, софрада бутюн къоранта джыйылып  аш ашагъанда, о, бу  сары япрачыкъны бабасына косьтерди:

  • Бакъса, бабай, бу сары япракъны. Эвельден япракъларнынъ хэписи ешиль эдилер. Шимди араларындан бир талайлары сары яки къырмызы тюслерге киргенлер. Бу недендир я? 
  • Эй, балам, энди япракъларнынъ омрю толду . Онлар ильк бахарда догъар, базыда яшар, кузьде исе, иште, бойле сарарып соларлар. Шимди бираз вакъыт сонъ, бутюн багъ-багъча, орманлар, хэр ер бунынъ киби сары, къырмызы тюслерге боянырлар. Сонъ къатты еллер чыкъар , хич аджымазлар, бутюн япракъларны тёкип тюшюрирлер.  О заман тереклерде чыплакъ, къуру, индже путачыкълардан башкъа хич бир шей корип оламазсынъ. Бу сёзлерни буюк бир меракънен динълеген Къурт-Бекирнинъ къартанасы кокюс кечирди…

 

  • Одабаш А., Кая И. Руководство для обучения крымскотатарскому языку. Изд. 3-е переработанное незначительное дополнение. – Симферополь: Крымгосиздат, 1926. – 214с. – С. 57.
  • Одабаш А., Аджы-Асан У. Окъув китабы. 1-нджи басамакъ мектеплерининь 3-нджи сыныфлары ичюн окъув китабы. – Акъмесджит: Къырымдевнешр, 1924. – 260с. – С. 72.
[1] Беш таш – къырымтатар миллий бала оюнларнынъ бир чешити
[2] Къарамакъ – бакъмакъ, козь атмакъ, назар эйлемек

Об авторе

Таир Керимов

Таир Керимов

Оставить комментарий